EASV

Bestuur

Voorzitter: Eric Roosendaal (email)

Penningmeester: Iko van Elburg (email)

Secretaris: Iko van Elburg (email)

zaal

Contributie

De contributie bedraagt € 80 per kalenderjaar.
Voor 65 jaar en ouder geldt een gereduceerd tarief van € 70.

Het bankrekeningnummer van EASV is: NL43 RBRB 0919 8577 28
ten name van Eerste Amsterdamse Sjoel Vereniging te Purmerend.